Bodemlezer bevat codes welke een gemeten parameter aanduidt. Deze codes zijn gestructureerd als product_element_methode1_methode2. Product geeft ruwweg aan wat voor soort gegevens men heeft (F = rantsoen, A = bodemmeting, D = afgeleid). Element geeft aan welke variabele men heeft, (bijv. N kan staan voor stikstofgehalte). De methode-onderdelen geven aan welke methoden zijn gebruikt om de waarde te verkrijgen of aan welke methode een waarde gelijkwaardig is. In de onderstaande tabel wordt een korte beschrijving gegeven en, indien van toepassing, de eenheid en de minimum- en maximumwaarden zoals die intern bij het NMI worden geregistreerd.

Parameter Eenheid Beschrijving